Alunan Nasuha

Tuesday, February 15, 2011

Ibnu Khaldun

RIWAYAT HIDUP

Nama sebenar : Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad

Tempat lahir : Tunisia

Tahun lahir : 732 Hijrah bersamaan 1332 masihi

Keturunan : Arab Yaman

Meninggal
dunia di : Kaherah, Mesir

Meninggal
dunia pada : 808 Hijrah bersamaan 1406 masihi semasa berusia 76 tahun.

No comments:

Post a Comment